Tko smo

Ante Kožul mag.iur., partner Image

Ante je partner u društvu koji ima vodeću ulogu i bogato iskustvo u poslovanju sa strankama iz područja osiguranja i financijskih institucija, u trgovačkom pravu kao i u provedbi akvizicija vezanih za područje prava društava. Angažiran je kao savjetnik u pripremi i provedbi investicijskih projekata u infrastrukturi, projekata vezanih za gospodarenje otpadom i komercijalne nekretnine, u pružanju pravnih savjeta vezanih za praktičnu primjenu FIDIC ugovornih uvjeta, kao i u postupcima javne nabave.

Područje rada

 • Bankarsko pravo
 • Pravo osiguranja
 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Parnice i arbitraže
 • Nekretnine
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Domagoj Petrinović mag.iur., partner Domagoj Petrinovic

Domagoj je partner u društvu s osobitom iskustvom u pružanju usluga savjetovanja i zastupanja klijenata iz područja bankarstva, osiguranja, energetskog sektora te osoba javnog prava. U više navrata bio je angažiran kao voditelj tima odvjetnika u postupcima preuzimanja trgovačkih društava te prilikom upravljanja infrastrukturnim projektima financiranima sredstvima iz fondova EU. Tijekom karijere radio je u jednoj od vodećih banaka i društvu za upravljanje investicijskim fondovima.

Područje rada

 • Bankarsko pravo
 • Pravo osiguranja
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora
 • Tržišta kapitala
 • Parnice
 • Stečajni postupci

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Licenca za brokera i investicijskog savjetnika
 • Diploma za upravljanje imovinom ATTF Luxembourg
 • Certifikat u području javne nabave Ministarstva gospodarstva

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Marija Radelja mag.iur., partner Marija Radelja

Marija je partner u društvu s iskustvom savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području prava društava, parničnim postupcima, u sporovima iz trgovačkog i građanskog prava, radnog prava te naplate potraživanja. Marija se osim navedenog pretežito bavi i zastupanjem osoba javnog prava u upravnim postupcima i sporovima te različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Upravno pravo
 • Radno pravo
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • TOLES training course

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Marija Vujasin mag.iur., odvjetnik Marija Vujasin

Marija je odvjetnik u društvu s višegodišnjim iskustvom pravnog savjetovanja na područjima javne nabave i primjene FIDIC uvjeta ugovora o projektiranju i građenju te svih aspekata naknade štete. Marija se osim navedenog pretežito bavi i zastupanjem banaka, financijskih institucija i drugih klijenata u različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka kao i pravnim savjetovanjem u području prava društava i trgovačkog prava.

Područje rada

 • Pravo javne nabave
 • FIDIC uvjeti ugovora
 • Naknada štete
 • Parnice
 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Bankarsko pravo
 • Zaštita tržišnog natjecanja

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Ana Mlačić mag.iur., odvjetnik

Ana je odvjetnik u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području građanskog prava, prava društava, trgovačkog prava te parničnim postupcima. U svome radu fokusira se pretežito na pripremu potrebne dokumentacije i pravnu podršku klijentima tijekom provedbe statusnih promjena trgovačkih društava, uključujući provedbu dubinskog snimanja (due diligence). Uz navedeno, Ana pruža pravnu potporu svakodnevnom poslovanju klijenata kroz aktivnosti izrade potrebnih ugovora, pravnih mišljenja i preostale potrebne dokumentacije.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Građansko pravo
 • Ovršno pravo
 • Insolvencijsko pravo
 • Parnice

Obrazovanje

 • Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kandidat
 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Mario Puškar mag.iur., odvjetnik

Mario je odvjetnik u društvu s iskustvom savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u postupcima naknade štete, u sporovima iz trgovačkog i građanskog prava, zemljišnoknjižnog prava, radnog prava te naplate potraživanja. Mario se osim navedenog bavi zastupanjem osiguravajućih društva u različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Odštetno pravo
 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Građansko pravo
 • Radno pravo
 • Zemljišnoknjižno pravo
 • Ovršno pravo
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Dina Kalaš mag.iur., odvjetnik

Dina je odvjetnik u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja domaćih i inozemnih klijenata u svakodnevnim korporativnim pitanjima, pripajanja, spajanja, podjele i prestanka društava, kao i pružanja pravne podrške tijekom osnivanja raznih pravnih osoba i provođenja postupka likvidacije te izradom različitih vrsta ugovora i pravnih mišljenja u svim aspektima trgovačkog prava, prava društava i radnog prava.

Osim toga, Dina pruža pravne savjete klijentima u pogledu raznih pitanja iz područja privatnosti i zaštite podataka te usklađenosti postupanja s GDPR-om, zaštite intelektualnog vlasništva te zastupa domaće i inozemne klijente u području građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Građansko pravo
 • Ovršno pravo
 • Intelektualno vlasništvo
 • Zaštita osobnih podataka
 • Parnice

Obrazovanje

 • Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kandidat
 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Riga Graduate School of Law (Erasmus program)

Jezici

 • Engleski
 • Francuski

Kontakt

Ivan Tomljanović mag.iur., odvjetnik

Ivan je odvjetnik u društvu sa višegodišnjim iskustvom zastupanja domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u raznim vrstama parničnih postupaka iz područja trgovačkog prava, stvarnog prava, radnog prava i prava intelektualnog vlasništva te zastupanja pravnih i fizičkih osoba u prekršajnim postupcima iz područja gospodarstva i financija. Osim toga, Ivan ima iskustvo savjetovanja i zastupanja klijenata iz područja autorskog prava kao i ustavnog prava i zaštite ljudskih prava.

Područje rada

 • Parnice
 • Trgovačko pravo
 • Prekršajno pravo
 • Autorsko pravo
 • Ovršno pravo
 • Ustavno pravo i ljudska prava

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Marin Lazo mag.iur., odvjetnik

Marin je odvjetnik u društvu s iskustvom zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u parničnim postupcima, sporovima iz građanskog prava te ovršnim i prekršajnim postupcima. Osim navedenog, Marin se kao stalni sudski tumač za engleski, francuski i talijanski bavi pravnim prijevodima, usmenim prevođenjima i sastavljanjem višejezičnih pravnih akata.

Područje rada

 • Procesno pravo
 • Obvezno pravo
 • Radno pravo
 • Pravo Europske unije
 • Ovršno pravo
 • Prekršajno pravo

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma pravnog fakulteta Sveučilišta u Poitiersu i Sveučilišta u Toursu, Francuska
 • Sveučilište Ruhr u Bochumu, Njemačka (ERASMUS)
 • Diploma pravnog fakulteta Sveučilišta u Firenci, Italija

Jezici

 • Engleski
 • Francuski
 • Talijanski
 • Njemački
 • Španjolski

Kontakt

Odvjetnički vježbenici
 • Ivan Guberina, mag.iur. s položenim pravosudnim ispitom