Tko smo

Ante Kožul mag.iur., partner Image

Ante je partner u društvu koji ima vodeću ulogu i bogato iskustvo u poslovanju sa strankama iz područja osiguranja i financijskih institucija, u trgovačkom pravu kao i u provedbi akvizicija vezanih za područje prava društava. Angažiran je kao savjetnik u pripremi i provedbi investicijskih projekata u infrastrukturi, projekata vezanih za gospodarenje otpadom i komercijalne nekretnine, u pružanju pravnih savjeta vezanih za praktičnu primjenu FIDIC ugovornih uvjeta, kao i u postupcima javne nabave.

Područje rada

 • Bankarsko pravo
 • Pravo osiguranja
 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Parnice i arbitraže
 • Nekretnine
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Domagoj Petrinović mag.iur., partner Domagoj Petrinovic

Domagoj je partner u društvu s osobitom iskustvom u pružanju usluga savjetovanja i zastupanja klijenata iz područja bankarstva, osiguranja, energetskog sektora te osoba javnog prava. U više navrata bio je angažiran kao voditelj tima odvjetnika u postupcima preuzimanja trgovačkih društava te prilikom upravljanja infrastrukturnim projektima financiranima sredstvima iz fondova EU. Tijekom karijere radio je u jednoj od vodećih banaka i društvu za upravljanje investicijskim fondovima.

Područje rada

 • Bankarsko pravo
 • Pravo osiguranja
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora
 • Tržišta kapitala
 • Parnice
 • Stečajni postupci

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Licenca za brokera i investicijskog savjetnika
 • Diploma za upravljanje imovinom ATTF Luxembourg
 • Certifikat u području javne nabave Ministarstva gospodarstva

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Marija Radelja mag.iur., partner Marija Radelja

Marija je partner u društvu s iskustvom savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području prava društava, parničnim postupcima, u sporovima iz trgovačkog i građanskog prava, radnog prava te naplate potraživanja. Marija se osim navedenog pretežito bavi i zastupanjem osoba javnog prava u upravnim postupcima i sporovima te različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Upravno pravo
 • Radno pravo
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • TOLES training course

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Marija Vujasin mag.iur., odvjetnik Marija Vujasin

Marija je odvjetnik u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja u području prava društava i trgovačkog prava, javne nabave i primjene FIDIC ugovornih uvjeta kod ugovora o projektiranju i građenju. Marija se osim navedenog pretežito bavi i zastupanjem banaka i drugih financijskih institucija u različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Bankarsko pravo
 • Javna nabava
 • FIDIC uvjeti ugovora
 • Zaštita tržišnog natjecanja
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Ana Mlačić mag.iur., odvjetnik

Ana je odvjetnik u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava, parničnim postupcima, zemljišnoknjižnim postupcima, postupcima naplate potraživanja te insolvencijskim postupcima. Ana se osim navedenog pretežito bavi zastupanjem banaka i drugih pravnih osoba u različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Građansko pravo
 • Zemljišnoknjižno pravo
 • Ovršno pravo
 • Insolvencijsko pravo
 • Parnice

Obrazovanje

 • Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kandidat
 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Mario Puškar mag.iur., odvjetnik

Mario je odvjetnik u društvu s iskustvom savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u sporovima iz trgovačkog i građanskog prava, radnog prava te naplate potraživanja. Mario se osim navedenog bavi zastupanjem osiguravajućih društva u različitim vrstama parničnih i izvanparničnih postupaka.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Građansko pravo
 • Radno pravo
 • Ovršno pravo
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Petra Markovinović Vidović mag.iur., odvjetnik

Petra je odvjetnica u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području građanskog, trgovačkog, radnog prava i zaštite osobnih podataka, u parničnim postupcima, zemljišnoknjižnim postupcima te postupcima naplate potraživanja.

Područje rada

 • Građansko pravo
 • Trgovačko pravo
 • Radno pravo
 • Ovršno pravo
 • Zaštita osobnih podataka
 • Parnice

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Dina Kalaš mag.iur., odvjetnik

Dina je odvjetnik u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području građanskog prava, prava društava i trgovačkog prava, postupcima naplate potraživanja i ovršnom pravu te u području intelektualnog vlasništva.

Područje rada

 • Pravo društava i trgovačko pravo
 • Građansko pravo
 • Ovršno pravo
 • Intelektualno vlasništvo

Obrazovanje

 • Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kandidat
 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Riga Graduate School of Law (Erasmus program)

Jezici

 • Engleski
 • Francuski

Kontakt

Vesna Pećanić Marinčić dipl. iur., odvjetnik

Vesna je odvjetnica u društvu s iskustvom pravnog savjetovanja i zastupanja domaćih i inozemnih klijenata u području građanskog prava, zemljišnoknjižnog prava, upravnog prava, prekršajnog prava i nasljednog prava. Osim navedenog, Vesna ima i iskustvo zastupanja klijenata u postupcima naknade štete s naglaskom na postupke iz područja medijskog prava.

Područje rada

 • Građansko pravo
 • Zemljišnoknjižno pravo
 • Upravno pravo
 • Prekršajno pravo
 • Nasljedno pravo

Obrazovanje

 • Pravosudni ispit
 • Diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Jezici

 • Engleski

Kontakt

Odvjetnički vježbenici
 • Manuela Vukelić, mag.iur. s položenim pravosudnim ispitom
 • Ivan Guberina, mag.iur.
 • Josip Perkušić, mag.iur.